Speciální stavby Most spol. s r.o., stavby, demolice- -

REFERENCE

 

 

Místo prací:     Výrobní areál  AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice Řetenice
Investor:          AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group                
Rok realizace:  2012 - 2013                
Rozsah a specifikace prací:     Oprava a výstavba skladu střepů linky plochého skla R1
                                                   – 38 000 tis. Kč 
Info.:    Ing. Jan Mík, vedoucí odboru techniky
Tel.:       417 501 111
 Místo prací:     Výrobní areál  AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice Řetenice
Investor:          AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group                
Rok realizace:  2012 - 2013                
Rozsah a specifikace prací:     Studená oprava linky plochého skla R1
                                                   – 65 000 tis. Kč 
Info.:    Ing. Jan Mík, vedoucí odboru techniky
Tel.:       417 501 111
 Místo prací:     Výrobní areál  AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice Řetenice
Investor:          AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group                
Rok realizace:  2011               
Rozsah a specifikace prací:     Studená oprava linky plochého skla R2
                                                   – 50 000 tis. Kč 
Info.:    Ing. Jan Mík, vedoucí odboru techniky
Tel.:       417 501 111
Místo prací:     Elektrárna Ledvice
Investor:          ČEZ a.s.                     
Rok realizace:  2008 – 2010                
Rozsah a specifikace prací:     Výstavba průmyslových objektů a administrativní budovy v rámci akce „Nový zdroj 660 MW v ELE“ vč. administrativní budovy
                                                                 – 236 000 tis. Kč
Info.:    Bc. Petr Tunka, divize investic
Tel.:     602 641 887     
Místo prací:     Luboš Hora - EKODENDRA     
Investor:          Luboš Hora - Ekodendra                     
Rok realizace:  09/2009 - 05/2010                   
Rozsah a specifikace prací:     Modernizace regionální kompostárny – výstavba haly – PITTERLING Chudeřice
                                                   – 51 505 tis. Kč 
Info.:    Luboš Hora, jednatel společnosti
Tel.:     602 403 512                            
 
 Místo prací:     Zámecké vinařství s.r.o. Třebívlice
Investor:          Zámecké vinařství s.r.o. Třebívlice                   
Rok realizace:  03/2009-09/2011                     
Rozsah a specifikace prací:     Výstavba multifunkčního vinařského centra – oblast Třebívlice vč. komunikací
                                                   – 51 150 tis. Kč 
Info.:    Zdeněk Veselý, zmocněný zástupce investora
Tel.:     603 163 887
 
Místo prací:     Nemocnice Teplice o.z.          
Investor:          Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem             
Rok realizace:  06/2010 – 09/2010                  
Rozsah a specifikace prací:     Rekonstrukce komunikace v Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
                                                    9 150 tis. Kč 
Info.:    Ing. Peter Jančo, vedoucí oddělení investic
Tel.:     417 519 111
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                            
Místo prací:     Výrobní areál  AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice Řetenice
Investor:          AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group                
Rok realizace:  12/2006-12/2007                     
Rozsah a specifikace prací:     Výstavba závodu na výrobu plochého skla R3
                                                   – 426 000 tis. Kč 
Info.:    Ing. Jan Mík, vedoucí odboru techniky
Tel.:     417 501 111                            
 Místo prací:     STAVEBNINY ALFA a.s.
Investor:          STAVEBNINY ALFA a.s.                      
Rok realizace:  3/2005 – 10/2008
Rozsah a specifikace prací:     Rekonstrukce výrobních hal vč. administrativní budovy,
                                                   - 58 300 tis. Kč
Info.:    Ing. Jaroslav Hudec, předseda představenstva a jednatel společnosti
Tel.:     417 821 003     
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo prací:     AGC Automotive Czech a.s. Bílina
Investor:          AGC Automotive Czech a.s. Bílina
Rok realizace:  072006 – 03/2008
Rozsah a specifikace prací:     Výstavba haly OEM vč. stavby pozemních komunikací ,
                                                    - 250 000 tis. Kč
Info.:    Aleš Jungvirt, diplomovaný technik
Tel.:     724 307 244
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Místo prací:     Glanzstoff Bohemia s.r.o. Lovosice   
Investor:          Glanzstoff Bohemia s.r.o., Lovosice                
Rok realizace:  2009               
Rozsah a specifikace prací:     Stavební práce na zařízení SULFOX
                                                   – 6 000 tis. Kč 
Info.:    Ing. Milan Grmela, jednatel společnosti
Tel.:     416 575 130
 Místo prací:     ČEZ a.s. , Elektrárna Ledvice 
Investor:          ČEZ a.s.                     
Rok realizace:  2009               
Rozsah a specifikace prací:     Výstavba nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice – Centrum údržby – výstavba haly
                                                   – 63 000 tis. Kč 
Info.:    Petr Tunka, zmocněnec ČEZ a.s.
Tel.:     602 641 887
 Místo prací:      ČEZ a.s., Elektrárna Ledvice 
Investor:           ČEZ a.s.
Objednatel:       Metrostav a.s.            
Rok realizace:    2009 - 2010               
Rozsah a specifikace prací:     Výstavba nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice – OB3 – Partie za kotly
                                                   – 12 000 tis. Kč 
Info.:    Ing. Vrbka, výrobní ředitel
Tel.:     724 311 192
 Místo prací:     Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o.        
Investor:          Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o.           
Objednatel:       EMV s.r.o. Praha                    
Rok realizace:  2010               
Rozsah a specifikace prací:     Výstavba masné výroby Davle
                                                   – 11 000 tis. Kč 
Info.:    Michal Vydra, jednatel společnosti
Tel.:     602 352 928
 Místo prací:     Elektrárna Ledvice
Investor:          ČEZ a.s.                     
Rok realizace:  2008 – 2010                
Rozsah a specifikace prací:     Výstavba průmyslových objektů a administrativní budovy v rámci akce „Nový zdroj 660 MW v ELE“ vč. administrativní budovy
                                                   – 236 000 tis. Kč
Info.:    Bc. Petr Tunka, divize investic
Tel.:     602 641 887     
 Místo prací:      Dětský tábor Jankov  
Investor:           Policejní prezídium ČR.           
Objednatel:        EMV s.r.o. Praha                   
Rok realizace:  07/2008 – 11/2008                  
Rozsah a specifikace prací:     Výstavba dětského tábora Jankov vč. zateplovacího systému a výplně otvorů
                                                   – 19 710 tis. Kč 
Info.:    Michal Vydra, jednatel společnosti
Tel.:     602 352 928
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo prací:      Posádkové cvičiště – VVP Tisá         
Objednatel:       Herkul a.s.      
Rok realizace:  06/2007 – 03/2008                  
Rozsah a specifikace prací:     Rekonstrukce posádkového cvičiště vč. zateplovacího systému a výplně otvorů
                                                   – 10 522 tis. Kč 
Info.:    Karel Hengst, vedoucí obchodu a marketingu
Tel.:     602 163 669
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo prací:      Dům pro seniory – Ústí nad Labem - Bukov  
Objednatel:        HERKUL a.s.             
Rok realizace:  05/2009 – 10/2010                  
Rozsah a specifikace prací:     Zhotovení nového pavilonu D – Dům pro seniory – Bukov vč. zateplovacího systému a výplní otvorů
                                                   – 31 525 tis. Kč 
Info.:    Karel Hengst, vedoucí divize obchodu a marketingu
Tel.:     602 163 669
 ____________________________________________________________________________________________________________
 Místo prací:     Centrální městský park Šibeník
Objednatel:      HERKUL a.s.               
Rok realizace:  05/2006 – 08/2006
Rozsah a specifikace prací:     Komunikace, zpevněné plochy a stezky ,
                                                  - 10 582 tis. Kč
Info.:    Karel Hengst, vedoucí divize obchodu a marketingu
Tel.:     602 163 669
___________________________________________________________________________________       
Místo prací:     Průmyslová zóna Joseph Havraň
Objednatel:      Šilhánek a syn a.s. Kryry                     
Rok realizace:  06/2007 – 12/2007                  
Rozsah a specifikace prací:     Provedení dešťové a splaškové kanalizace na stavbě „Výroba interiérových prvků“,
                                                   - 30 462 tis. Kč
Info.:    Vladimír Cholenský, vedoucí výstavby
Tel.:     777 737 546     
Místo prací:     Česká rafinérská a.s. Litvínov
Investor:          Tractebel Engineering a.s.Pardubice                
Rok realizace:  05/2007 – 10/2008                  
Rozsah a specifikace prací:     Výměna kanalizace blok 69 a 67 + výměna a doplnění PBZ ,
                                                    - 99 353 tis. Kč
Info.:    Ing. Oto Müller, vedoucí výstavby
Tel.:     602 155 095     
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo prací:     Elektrárna Počerady, Nový paroplynový zdroj           
Investor:          ČEZ a.s.
Objednatel:      VHS spol. s.r.o. Teplice           
Rok realizace:  2009 - 2010                
Rozsah a specifikace prací:     Zásobování surovou vodou
                                                   – 61 000 tis. Kč 
Info.:    Ing. Jindřich Pytelka CSc. Obchodní ředitel
Tel.:     417 941 111
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo prací:     Unipetrol a.s. - Záluží u Litvínova
Zadavatel/Investor:      AVE  CZ odpadové hospodářství s.r.o.                       
Rok realizace:  2007 - 2009                
Rozsah a specifikace prací:     Likvidace skládek tekutých odpadů Růžodol
                                                  – 11 600 tis. Kč
Info.:    Ing. Michal Vlček, prokurista
Tel.:     296 339 964     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo prací:     Obec Želénky
Objednatel:      Vodohospodářské stavby spol. s r.o.              
Rok realizace:  07/2008 - 12/2009                   
Rozsah a specifikace prací:     Dolní Labe, skupina opatření č.1 – rekonstrukce ČOV, projekt č. 4, Želénky – rekonstrukce ČOV
                                                 – 71 654 tis. Kč 
Info.:    Ing. Tomáš Hořejší, jednatel společnosti
Tel.:     602 526 825                            
 Místo prací:     Severočeské doly a.s. Chomutov Doly Bílina 
Investor:          Severočeské doly a.s. Chomutov Doly Bílina 
Objednatel:       Šilhánek a syn a.s. Kryry         
Rok realizace:  2010 - 2010                
Rozsah a specifikace prací:     Jižní svahy Dolů Bílina – Sanace zátrhů a konstrukce drenážního systému
                                                   – 8 230 tis. Kč 
Info.:    Pavel Šilhánek, předseda představenstva
Tel.:     415 237 901                            
 Místo prací:     Výrobní areál  AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group Teplice Řemenice
                          Demolice nevyužívaných objektů v severní části závodu Řetenice  
Investor:          AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group                
Rok realizace:  07/2006-01/2007                     
Rozsah a specifikace prací:     Demolice nevyužívaných objektů v severní části závodu Řetenice
                                                   – 28 000 tis. Kč 
Info.:    Ing. Jan Mík, vedoucí odboru techniky
Tel.:     417 501 111                             
 Místo prací:     Severočeské doly a.s. Bílina
Objednatel:      Klement a.s., Hliňany 18, 403 13 Řehlovice, IČ: 25016695                     
Rok realizace:  2010               
Rozsah a specifikace prací:     Demolice linky VN na výsypce Radovesice, most dálkové pasové dopravy v Bílině a budovy MTZ a SEO
                                                   – 11 932 tis. Kč 
Info.:    Ing. Jaroslav Novotný, místpředseda představenstva a ředitel stavební divize
Tel.:     475 351 311                            
 Místo prací:     Elektrárna Ledvice
Investor:          ČEZ a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČ. 45274649                      
Rok realizace:  2008 – 2009                
Rozsah a specifikace prací:  Demolice v prostoru hlavního výrobního bloku – žel. bet. skeletové stavby a konstrukce
                                        Demolice v prostoru partie za kotli – OK zauhlování, žel. bet. konstrukce
                                        Demolice v prostoru chladící věže – betonové a žel. bet. konstrukce
                                        Demolice konstrukcí kotle K1, K5 – ocelové a žel. bet. konstrukce
                                     - 105 000 tis. Kč
Info.:    Bc. Petr Tunka, divize investic
Tel.:     602 641 887     
 Místo prací:     Obec Želénky
Objednatel:      Vodohospodářské stavby spol. s r.o., Křižíkova 2393, Teplice, IČ. 40233308               
Rok realizace:  2008 - 2009                
Rozsah a specifikace prací:     Projekt č.4 Želénky – rekonstrukce ČOV – demolice provozní budovy vč. žel. bet skeletu a aktivační nádrže
                                                   – 7 125 tis. Kč 
Info.:    Ing. Tomáš Hořejší, jednatel společnosti
Tel.:     602 526 825 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                           
Místo prací:     UNIPETROL RPA s.r.o. Litvínov
Investor:          Unipetrol RPA s.r.o. Litvínov, Záluží 1, Litvínov, IČ. 27597075.              
Rok realizace:  2008               
Rozsah a specifikace prací:     Demolice výrobny FENOLY
                                                  – 60 000 tis. Kč
Info.:    Ing. Stanislav Karásek, vedoucí sekce hospodářské správy
Tel.:     476 161 111     
 Místo prací:     Areál bývalé Úpravny uhlí Herkules
Investor:          Česká republika – ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, IČO 00006947                 
Rok realizace:  2006 - 2008                
Rozsah a specifikace prací:     Revitalizace území a odstranění průmyslových objektů v areálu bývalé úpravny Herkules
                                                   – 89 369 tis. Kč vč. demolice provozních budov
Info.:    RNDr. Jan Horák, jednatel společnosti SCES – GROUP spol. s r.o., Ústí nad Labem, supervizor
Tel.:     475 201 113     
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo prací:     Bývalý areál závodu Rudné doly Cínovec      
Investor:          Město Dubí                 
Rok realizace:  2011               
Rozsah a specifikace prací:     Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Dubí
                                                   –35 902 tis. Kč vč. DPH
Info.:    Ladislava Hamrová, samostatný projektový manažér v oblasti dotačních titulů
Tel.:     417 554 620     
                       
 

 

Vytvořil Václav Nocar, AZnet.cz